Баранчіков Дмитро Альбертович

0

Місце роботи: ТОВ « Сталкер-Два»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Баранчіков Д.А. будучи посадовою особою підприємства, вчинив навмисне ухиляння від сплати податків, які включені в систему оподатковування, уведених у встановленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження у бюджет коштів в особливо великих розмірах та будучи посадовою особою, склав і видав свідомо неправильні офіційні документи, а також вніс в офіційні документи свідомо неправдиві відомості, вчинивши тим самим службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. ст. 70 КК України остаточно підсудному визначити покарання по сукупності злочинів, шляхом часткового додавання призначених покарань у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 255 500 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот) гривень із позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно –розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на ДВА роки, з конфіскацією в дохід держави частини приналежного йому особистого майна.
Дата судового рішення: 2012-06-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.