Щербак Дмитро Олександрович

0

Місце роботи: ТОВ « Екватор-Центр»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Навмисне ухиляння від сплати податків, які входять у систему оподатковування, уведених у встановленому законом порядку, вчинене посадовою особою підприємства, установи, организації незалежно від форми власності, якщо вони привели до фактичного ненадходження в бюджет засобів в особливо великих розмірах та внесення службовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей , що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч.1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточно визначити до відбування два роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посаду директора підприємства будь-якої форми власності строком на два роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого Щербак Д.О. від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробним терміном на один рік.
Дата судового рішення: 2012-06-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.