Митровці Михайло Іванович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб; підроблення документів, які видаються установою, яка має право видавати такі документи, які надають права, з метою їх використання як підроблювачем, так і іншою особою; використання завідомо підробленого документа; заволодіння чужим майном шляхом обману; замах на давання хабара; підроблення іншого документа, який видається установою, яка має право видавати такий документ, і який надає права, з метою збуту документа.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України за сукупністю вчинених злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст.15 – ч. 2 ст. 27 – ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно Митровці М.І. призначити 4 роки позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України звільнити Митровці М.І. від відбування призначеного остаточного покарання, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов’язки в порядку ст.76 КК України
Дата судового рішення: 2012-05-22
Номер судового рішення: 1-16/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.