Гетьманенко Алла Іванівна

0

Місце роботи: Глухівський міськрайонний суд Сумської області
Посада: суддя.
Склад корупційного правопорушення: Постановлення суддею за відомо неправосудного вироку, вчинене з корисливих мотивів; умисне внесення неправдивих відомостей до автоматизованої системи документообігу суду, вчинене службовою особою, яка має право доступу до цієї системи та одержання службовою особою у грошовому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар та третіх осіб дій з використанням наданої їй влади та службового становища,
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточно призначити покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 5 (п’яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язанні з відправленням правосуддя строком на 3 (три) роки
Дата судового рішення: 2012-06-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.