Якименко Олег Іванович

0

Місце роботи: 
Посада: фізична особа-підприємець, адвокат
Склад корупційного правопорушення: Підбурювання до замаху на давання хабара, тобто схиляння іншої особи до замаху на давання хабара та шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення шахрайства у великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 ч.1 КК України визначити остаточне покарання шляхом часткового складання призначених покарань і до відбуття призначити покарання два роки п’ять місяців обмеження волі
Дата судового рішення: 2012-05-11
Номер судового рішення: 1-66/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.