Сербінов Олександр Іванович

0

Місце роботи: Мелітопольського управління земельних ресурсів
Посада: начальник відділу земельного кадастру.
Склад корупційного правопорушення: Підбурювання до дачі хабара та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України шляхом повного складання призначених покарань остаточно визначити Сербінова О.І. покарання у вигляді штрафу в розмірі 2550 грн.
Дата судового рішення: 2012-04-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369. Давання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.