Бурякова Антоніна Антонівна

0

Місце роботи: ЖКГ «Родничок»
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Являючись службовою особою, неналежно виконувала службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки та здійснила незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків в державних та комунальних підприємствах, строком на один рік. Відповідно до ст. 75, п. 3 ч. 1 ст. 76 КК України звільнити засуджену від відбування основного покарання з випробуванням, призначивши іспитовий строк – один рік, зобов’язавши повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи чи навчання.
Дата судового рішення: 2012-05-17
Номер судового рішення: 1-298/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.