Гетьманенко Олексій Іванович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Пособництво в одержані хабара, тобто пособництво в одержані службовою особою у грошовому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар та третіх осіб дій з використанням наданої їй влади та службового становища.
Вид покарання (стягнення): Гетьманеко Олексія Івановича визнати винним за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 368 КК України і призначити покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі В строк відбуття покарання Гетьманенко Олексію Івановичу зарахувати строк перебування під вартою і початок строку покарання обчислювати з 18.03.2011 року, тобто з часу фактичного затримання.
Дата судового рішення: 2012-06-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.