Паршина Лідія Леонідівна

0

Місце роботи: ПП «Кими»
Посада: головний бухгалтер.
Склад корупційного правопорушення: Надання службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку з метою отримання кредиту за відсутності ознак злочину проти власності, що заподіяло велику матеріальну шкоду; службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, інша підробка документів, що заподіяло тяжкі наслідки. зловживання службовим становищем, за ознаками, навмисне, в особистих інтересах і в інтересах третіх осіб використання службово особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч. 1 КК України шляхом повного поглинання менш суворого покарання більш суворим — призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах та в організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік На підставі ст. 75 КК України від призначеного судом покарання звільнити з випробувальним терміном в 1 рік.
Дата судового рішення: 2012-04-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.