Нестерук Володимир Ульянович

0

Місце роботи: військова частина А0666
Посада: начальник служби паливно-мастильних матеріалів
Склад корупційного правопорушення: Присвоєння військовослужбовцем іншого військового майна, вчинене військовою посадовою особою, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, що заподіяв істотну шкоду, і службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, інше підроблення документів, а також складання й видача посадовою особою свідомо неправильних документів, що спричили тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 54 КК України призначити засудженому Нестерук Володимиру Ульяновичу додатковий вид покарання – позбавлення військового звання капітан. На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням остаточно призначити йому 5 (п'ять) років позбавлення волі із приміщенням у кримінально-виконавчу установу закритого типу, з позбавленням військового звання капітан, позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій у Збройних Силах України строком на 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2012-05-03
Номер судового рішення: 1515/557/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.