Анніков Павло Васильович

0

Місце роботи: ТОВ «Гардіанс»
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих спонукань, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, за ст.366 ч.2 КК України як внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки і по ст.358 ч .3 КК України (в редакції до 07.04.2011г.) як використання завідомо підробленого документа.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити до відбування Аннікову Павлу Васильовичу три роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки. На підставі ст.75 КК України звільнити Аннікова Павла Васильовича від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на два роки.
Дата судового рішення: 2012-02-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.