Криволєсов Анатолій Іванович

0

Місце роботи: ВАТ «Йосипівське ХПП»
Посада: голова правління.
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем та службове підроблення
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 3 ст. 72 КК України, призначені основні покарання у виді 5 місяців арешту та штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн. На підставі п. «в»ст. 1 Закону України «Про амністію у 2011 році»від 08.07.2011 року звільнити Криволєсова А.І. від основних покарання у виді арешту та штрафу.
Дата судового рішення: 2012-06-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.