Павлишинець Наталія Михайлівна

0

Місце роботи: Мукачівське відділення № 8 філії Закарпатського РУ ЗАТ «Приватбанк»
Посада: спеціаліст по кредитуванню фізичних осіб
Склад корупційного правопорушення: Внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за кваліфікуючою ознакою – вчинено повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Павлишинець Наталію Михайлівну від відбування призначеного основного покарання з випробуванням та встановити їй іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік. На підставі ст. 76 КК України зобов’язати Павлишинець Наталію Михайлівну протягом іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Дата судового рішення: 2013-12-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.