Боровиков Олександр Володимирович

0

Місце роботи: Джанкойська ОДПІ
Посада: заступник начальника.
Склад корупційного правопорушення: Боровиков О.В. надав службовій особі неправомірну вигоду у розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у тому числі за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, та порушив вимоги щодо неповідомлення про конфлікт інтересів, який полягає в тому, що мало місце неповідомлення особою безпосереднього керівника, у випадках, передбачених законом про наявність конфлікту інтересів.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.36 ч.2 КпАП України, Боровикова Олександра Володимировича остаточно піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу у розмірі 1700 гривень.
Дата судового рішення: 2012-03-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.