Гапон Микола Іванович

0

Місце роботи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Автодом – Лозоватка»
Посада: Директор.
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання посадовою особою завідомо неправдивого документа, що спричинило тяжкі наслідки; Зловживання службовим становищем, тобто умисне з корисливих спонукань використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам юридичних осіб. А також, розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч. 1 КК України за сукупністю покарань, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити до відбування 4 (чотири) роки позбавлення волі, з конфіскацією всього майна особисто йому належить, з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно -господарських функцій строком на 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2011-10-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.