Трофимчук Василь Миколайович

0

Місце роботи: ТОВ “Газтех”
Посада: заступник директора
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, використання службовою особою, становища, всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або держави, чи громадським інтересам, та службове підроблення, складання та видача завідомо неправдивого документу.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити Трофимчука Василя Миколайовича покарання у виді штрафу в дохід держави в розмірі 1700 грн., з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків строком на 1 рік. Відповідно до ст.. 49 КК України, від відбування призначеного покарання Трофимчука Василя Миколайовича звільнити за закінченням строків давності.
Дата судового рішення: 2011-09-26
Номер судового рішення: 1-3/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.