Харченко Євген Ігоревич

0

Місце роботи: сектор дільничних інспекторів міліції Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області
Посада: дільничний інспектор міліції
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою, тобто умисне, в інших особистих інтересах, використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним інтересам, вчинене працівником правоохоронного органу та службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч. 1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити Харченко Є.І. покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, з позбавленням права працювати в органах внутрішніх справ на посадах, пов'язаних з виконанням функцій представника влади відповідно до Закону України «Про міліцію» строком на 2 роки, з позбавленням, у відповідності до ст. 54 КК України, спеціального звання лейтенанта міліції, присвоєного наказом начальника Управління Міністерства внутрішніх справ України в Херсонській області № 146 о/с від 01.12.2005 року. На підставі ст. 75, 76 КК України звільнити засудженого Харченко Є.І. від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 рік, якщо протягом встановленого судом іспитового строку він не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього нижче обов'язки.
Дата судового рішення: 2011-12-14
Номер судового рішення: 2117/1-378/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.