Корсунський Євгеній Сергійович

0

Місце роботи: Сектор карного розшуку Миргородського МВ (з обслуговування м. Миргорода та Миргородського району ) УМВС України в Полтавській області
Посада: оперуповноважений
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язів через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним та громадським інтересам, а також інтересам юридичних осіб та одержання службовою особою хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища
Вид покарання (стягнення): За ст.368 ч.1 КК України, призначивши покарання у виді арешту строком на 5 (п'ять) місяців з позбавленям права обіймати посади в правоохороих органах на строк 1 (один) рік 6 (шість) місяців; за ст.367 ч.1 КК України , призначивши покарання у виді обмеження волі на строк 1(один) рік з позбавленям права обіймати посади в правоохороих органах на строк 1 (один) рік. На підставі ст.70 ч.1КК України за сукупністю злочинів шляхом часткого складання призначених покарань із застосуванням положень ч.1 п.2 пп. «а»ст.72 КК України, призначити остаточне покарання 1(один) рік 8 (вісім) місяців обмеження волі з позбавленям права обіймати посади в правоохороих органах на строк 2 ( два) роки.
Дата судового рішення: 2012-03-05
Номер судового рішення: 1-277/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.