Шевченко Тамара Іванівна

0

Місце роботи: Крутівська сільська рада Ніжинського району
Посада: секретар
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне з корисливих мотивів використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом громадським інтересам, та службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомстей, складання і видача завідомо неправдивих документів, вчинене повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів остаточне покарання Шевченко Тамарі Іванівні призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 2000 (двох тисяч) грн. штрафу в доход держави без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Дата судового рішення: 2012-01-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.