Швець Дмитро Миколайович

0

Місце роботи: На час вчинення злочину: Кордишівська сільська виборча комісія
Посада: голова комісії
Склад корупційного правопорушення: Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також видача завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): За ч.2 ст. 191 КК України-у вигляді 1500грн. штрафу без позбавлення права обіймати посади, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій, застосувавши ч. 1,2 ст. 69 КК України, за ч.1 ст. 366 КК України-700 грн. штрафу без позбавлення права обіймати посади, пов’язані із здійсненням організаційно- розпорядчих функцій, застосувавши ч. 2 ст. 69 КК України. На підставі ч.1 ст. 70 КК України остаточну міру покарання Швець Д.М. визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 1500грн. штрафу без позбавлення права обіймати посади, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій.
Дата судового рішення: 2011-11-29
Номер судового рішення: 1-103/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.