Гусєва Наталія Миколаївна

0

Місце роботи: Державна податкова інспекція Приморського району Запорізької області
Посада: головний державний податковий ревізор-інспектор відділу аудита юридичних осіб
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що спричинила тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Визнати винною підсудну Гусєву Наталю Миколаївну у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України й призначити покарання: три роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з державною службою на два роки й штрафом у сумі 4 250 грн., але в силу ст. 1 п. «в»ЗУ « Про амністію» від 12.12.2008 року — звільнити від призначеного покарання підсудну Гусєву Наталю Миколаївну по амністії.
Дата судового рішення: 2012-10-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.