Мельник Світлана Вікторівна

11/8/2015 07:14

Місце роботи: станція “Дніпродзержинськ пасажирський” Дніпропетровської дирекції залізничних перевезень Державного підприємства “Придніпровська залізниця”
Посада: начальник вокзалу
Склад корупційного правопорушення: Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Вид покарання (стягнення): штраф в сумі 170 гривень
Дата судового рішення: 2015-05-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.


Loading...
Loading...