Возьний Дмитро Олегович

0

Місце роботи: навчальний пункт м. Бережани Тернопільського навчально-курсового комбінату управління агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації
Посада: студент
Склад корупційного правопорушення: надання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, яка займає відповідальне становище
Вид покарання (стягнення): 5 років позбавлення волі. На підставі ч.1 ст.75 КК України звільнити його від відбування покарання у виді 5 (п’яти) років позбавлення волі, з випробуванням з встановленням іспитового строку 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2015-06-10
Номер судового рішення: 45193912
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369. Давання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.