Хованець Андрій Ігорович

0

Місце роботи: відділ державної виконавчої служби Заліщицького районного управління юстиції Тернопільської області
Посада: начальник
Склад корупційного правопорушення: Використовуючи відповідальне становище службової особи, умисно одержав для себе неправомірну вигоду в сумі 5000 грн.
Вид покарання (стягнення): Покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах юстиції на строк 3 роки з конфіскацією усього майна, яке є його власністю.
Дата судового рішення: 2015-06-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.