Васільченко Павло Юрійович

0

Місце роботи: Державне підприємство «Торговий дім «Нікітський сад» Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру»
Посада: старший менеджер роздрібної торгівлі
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь – якої дії з використанням наданого їй службового становища
Вид покарання (стягнення): Штраф в розмірі 25 500 грн. без позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно – розпорядчими функціями строком на 3 роки.
Дата судового рішення: 2014-03-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.