Золотарьова Ольга Валентинівна

0

Місце роботи: Новорозсошанська сільська рада Новопсковського району Луганської області
Посада: секретар сільської ради
Склад корупційного правопорушення: Невжиття заходів щодо протидії корупції
Вид покарання (стягнення): штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 (вісімсот п’ятдесят) грн.
Дата судового рішення: 2015-02-25
Номер судового рішення: 42936990
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.