Пластун Василь Володимирович

0

Місце роботи: Петричанський психоневрологічний будинок–інтернат в с. Петричанка Глибоцького району Чернівецької області
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Вид покарання (стягнення): штраф в розмірі 170 (сто сімдесят) гривень, 00 копійок
Дата судового рішення: 2015-02-11
Номер судового рішення: 42677421
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.