Голуб Антоніна Панасівна

0

Місце роботи: ДВК № 070335, ОВК № 23
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)
Вид покарання (стягнення): Штраф в розмірі 850 (вісімсот п'ятдесят) гривень з конфіскацією в доход держави нарахованої та виплаченої у 2014 році одноразової грошової винагороди в сумі 938 (дев'ятсот тридцять вісім) грн.28 коп.
Дата судового рішення: 2014-08-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.