Безрудній Олександр Валерійович

0

Місце роботи: КП «Ремонтник»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів
Вид покарання (стягнення): Згідно до ст. 75 КК України, Безруднього Олександра Валерійовича від відбування призначеного судом основного покарання, звільнити з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк на два роки. На підставі п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України зобов'язати Безруднього Олександра Валерійовича повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та роботи, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції. Звільнити Безруднього Олександра Валерійовича від відбування основного та додаткового покарань на підставі п. «є» ст. 1 Закону України "Про амністію у 2014 році" від 08.04.2014 року № 1185-VII.
Дата судового рішення: 2014-09-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.