Сухорученко Віталій Анатолійович

0

Місце роботи: ТОВ «Агрохімічна компанія «Вітагро»
Посада: завідуючий складом засобів рослин та насіння
Склад корупційного правопорушення: Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні
Вид покарання (стягнення): Штраф в розмірі 510 грн. без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Дата судового рішення: 2014-09-29
Номер судового рішення: 40675592
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.