Головчанський Василь Михайлович

0

Місце роботи: Опорецьке лісництво державного підприємства «Славське лісове господарство»,
Посада: єгер
Склад корупційного правопорушення: Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Вид покарання (стягнення): штраф у дохід держави у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 850 (вісімсот п’ятдесят) грн. з конфіскацією отриманого доходу від роботи за сумісництвом 25.05.2014 року та 26.05.2014 року, а також за період з 13.10.2014 року по 27.10.2014 рік у загальному розмірі 2046 (дві тисячі сорок шість) грн. 35 коп.
Дата судового рішення: 2015-02-13
Номер судового рішення: 42877175
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.