Зорій Євгенія Петрівна

0

Місце роботи: Креховицька сільська рада
Посада: секретар
Склад корупційного правопорушення: Будучи службовою особою, вчинила службове підроблення, тобто підписала, скріпила печаткою та видала завідомо неправдивий документ.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст.70 ч.1 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити Гуцул Б.І. покарання у виді 2 місяців арешту з позбавленням права займати керівні посади в органах місцевого самоврядування строком на 2 роки та зі сплатою штрафу в розмірі 850 грн. У відповідності до п.«б», «ґ» ст.1 Закону України «Про амністію» від 19.04.2007р. звільнити Зорій Євгенію Петрівну від призначеного покарання.
Дата судового рішення: 2013-01-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.