Козак Олег Антонович

0

Місце роботи: 
Посада: Директор соціального гуртожитку Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Львівської обласної державної адміністрації
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей у зв’язку з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Козака Олега Антоновича у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-2 КУпАП, та призначити йому адміністративне стягнення у виді штрафу в дохід держави в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру – отриманої заробітної плати в сумі 685 (шістсот вісімдесят п’ять) гривень 45 коп.
Дата судового рішення: 2013-02-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.