Ярошенко Олександр Іванович

0

Місце роботи: 
Посада: сільський голова Кленівської сільської ради
Склад корупційного правопорушення: Ярошенко О.І., працюючи на посаді Кленівського сільського голови, що відноситься до 4 категорії посад державних службовців органів місцевого самоврядування 7 рангу допустив порушення обмежень щодо використання службового становища з одержанням неправомірної вигоди для себе, а саме: використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості, всупереч вимогам ст.6 Постанови Кабінету міністрів України № 268 від 09.03.2006 року «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, суддів та інших органів», згідно якого рішення про надання матеріальної допомоги сільським головам приймається рішенням відповідної ради, виніс розпорядження № 40 від 24.10.2011року «Про надання матеріальної допомоги голові сільської ради Ярошенку О.І.», на підставі яких в вересні 2011 року отримав 3632, 42 гривень (матеріальна допомога на оздоровлення), та у жовтні 2011 року 3454,29 гривень (матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань), разом 7086,69 гривень, тобто вчинив дії, які містять ознаки адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.2 ст.172-2 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Постанову Богодухівського районного суду Харківської області від 18 квітня 2012 року про відмову в накладанні відносно Ярошенка О.І. адміністративного стягнення за ч.2 ст. 172-2 КУпАП України в зв’язку з відсутністю в його діях складу правопорушення та закриттю провадження у справі скасувати. Визнати винним Ярошенка Олександра Івановича у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення в розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 2550 (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят) гривень на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-05-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.