Соломко Олег Олексійович

0

Місце роботи: 
Посада: начальник управління соціального захисту населення Свалявської районної державної адміністрації
Склад корупційного правопорушення: Невжиття заходів щодо протидії корупції
Вид покарання (стягнення): Постанову судді Свалявського районного суду від 17.10.2013 року щодо Соломки О.О. скасувати. Соломку Олега Олексійовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-9 КУпАП і накласти на нього стягнення у виді 900 гривень штрафу. Стягнути з Соломки Олега Олексійовича до Державного бюджету України 34 гривні 41 копійку судового збору.
Дата судового рішення: 2013-11-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.