Клименок Юрій Вікторович

0

Місце роботи: Смолигівська сільська рада Ріпкинського району Чернігівської області
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара
Вид покарання (стягнення): Вироком Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 13 січня 2012 року, КЛИМЕНОК Юрій Вікторович, — засуджений за ст. 368 ч.2 КК України на 5 /п’ять/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, наділені владними та організаційно-розпорядчими функціями в органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки з позбавленням 9 рангу посадової особи місцевого самоврядування, без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України, звільнений від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки, з покладенням обов’язків, передбачених п.п. 2,3 ч. 1 ст. 76 КК України – не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання. Апеляційний суд Чернігівської області ухвалив: апеляції прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, засудженого Клименка Ю.В. залишити без задоволення, а вирок Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 13 січня 2012 року щодо Клименка Юрія Вікторовича – без змін.
Дата судового рішення: 2013-10-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.