Ткач Віктор Олександрович

0

Місце роботи: 
Посада: депутат Веселинівської районної ради
Склад корупційного правопорушення: Ткач В.О. будучи суб'єктом відповідальності за корупційне правопорушення згідно підпункту б) пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», як депутат Веселинівської районної ради, в порушення зобов'язання щорічно до 1 квітня 2012 року подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, несвоєчасно подав декларацію за 2011 рік до Веселинівської районної ради, або за основним місцем роботи до ПАТ «Миколаївобленерго».
Вид покарання (стягнення): Ткача Віктора Олександровича, 05 січня 1957 року народження, ідентифікаційний код 2082422531, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП, і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 /сто сімдесят/ гривень.
Дата судового рішення: 2013-02-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.