Біласик Сергій Михайлович

0

Місце роботи: ПП "Дамар"
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Давання хабара.
Вид покарання (стягнення): Вирок Луцького міськрайонного суду від 20 серпня 2013 року засуджений за: ч. 2 ст. 369 КК України (в редакції Закону України від 7 квітня 2011 року) до покарання у виді обмеження волі строком на 2 (два) роки. На підставі ст. ст. 75, 76 КК України Біласик Сергій Михайлович звільнений від призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки, а саме: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з’являтись для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію. Апеляційний суд Волинської області ухвалив: апеляцію обвинуваченого Біласика С.М. залишити без задоволення, а вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 серпня 2013 року щодо Біласика Сергія Михайловича – без зміни.
Дата судового рішення: 2013-10-10
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 369. Давання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.