Нікітчин Олександр Юрійович

0

Місце роботи: Брусилівська районна рада 6-го скликання
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Нікітчин О.Ю., який обраний депутатом Брусилівської районної ради 6-го скликання, є суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення відповідно до п.п.«б»п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»(далі –Закон),. Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 12 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а»пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону. Всупереч зазначеним вимогам Закону, Нікітчин О. Ю. до 1 квітня 2012 року не подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік,
Вид покарання (стягнення): Нікітчина Олександра Юрійовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2013-01-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.