Тищенко Володимир Володимирович

0

Місце роботи: 
Посада: механік ділянки РЗО, СП шахти «Суходільська – Східна» ПАО «Краснодонвугілля»
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинено по попередній змові групою осіб
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України Тищенко Володимира Володимировича від відбування покарання звільнити якщо він протягом 2 (двох) років не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього обов'язки. У відповідності зі статтею 76 КК України зобов'язати Тищенко Володимира Володимировича не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органа кримінально – виконавчої системи; повідомляти орган кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи; бути для реєстрації в органі кримінально – виконавчої системи за місцем проживання в строки встановлені цим органом.
Дата судового рішення: 2012-07-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.