Павловський Валерій Йосипович

0

Місце роботи: сектор митного оформлення №1 митного поста «Луцьк»Ягодинської митниці
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Павловський В.Й., перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення №1 митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці, будучи відповідно до п. «е» п.1 ч.1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» особою, уповноваженою на виконання функцій держави, не вжив заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та не повідомив безпосередньо керівника про наявність конфлікту інтересів, а саме про те, що митним брокером в у цьому митному органі працює його дружина Павловська Ж. І.
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення у виді 500 грн. штрафу /п’ятсот/ гривень
Дата судового рішення: 2011-12-27
Номер судового рішення: 3-5695/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.