Грицай Іван Володимирович

0

Місце роботи: 
Посада: начальник Полонської районної державної лікарні ветеринарної медицини
Склад корупційного правопорушення: Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів.
Вид покарання (стягнення): Постановою Полонського районного суду Хмельницької області від 20.05.2013 року визнано винним у вчиненні корупційного правопорушення і притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 172-7 КУпАП та накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 170 (сто сімдесят) грн. Апеляційний суд Хмельницької області постановив: постанову Полонського районного суду від 20.05.2013 року про притягнення Грицая Івана Володимировича до адміністративної відповідальності за ст. 172-7 КУпАП – залишити без змін.
Дата судового рішення: 2013-06-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.