Сєдих Володимир Валентинович

0

Місце роботи: 
Посада: завідуючий дермато-венерологічним диспансерним відділенням ЦМЛ м. Харцизька
Склад корупційного правопорушення: Сєдих В.В., порушив встановлені законом обмеження щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей і одержав за це неправомірну вигоду в розмірі, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Вид покарання (стягнення): Постанову Харцизького міського суду Донецької області від 10 серпня 2012 року про закриття провадження у адміністративній справі відносно Сєдиха В.В. у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення за ст.172-2 ч.1 КУпАП, скасувати. Прийняти по справі нову постанову, згідно якої визнати Сєдиха Володимира Валентиновича винним у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення за ст. 172-2 ч.1 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одну тисячу сімсот) гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної винагороди матеріального характеру у розмірі 200 (двісті) гривень.
Дата судового рішення: 2012-09-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.