Андрушко Петро Федосійович

0

Місце роботи: Новорічицька сільська рада Зарічненського району Рівненської області
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Невжиття заходів щодо протидії корупції
Вид покарання (стягнення): Постанову Зарічненського районного суду Рівненської області від 13 червня 2013 року відносно Андрушка П.Ф. скасувати. Визнати Андрушка Петра Федосійовича винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.172-9 КУпАП та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 50 (п’ятдесят) неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Дата судового рішення: 2013-07-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.