Єремейчук Петро Іванович

0

Місце роботи: 
Посада: начальник Старобешівської експлуатаційної ділянки Донецького міжрайонного управління водного господарства
Склад корупційного правопорушення: Єремейчук П. перебуваючи на посаді начальника Старобешівської експлуатаційної ділянки Донецького міжрайонного управління водного господарства та будучи відповідно до п.п. ж п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, будучи обізнаним про строки подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 р, встановлені ч.1 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (до 01 квітня), свідомо та умисно не подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 р, чим порушив вимоги ч.1 ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», тобто вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): ЄРЕМЕЙЧУКА Петра Івановича піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу у розмірі 255 грн. на користь держави
Дата судового рішення: 2013-03-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.