Бутенко Ігор Юрійович

0

Місце роботи: Київський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області
Посада: старший оперуповноважений СКР
Склад корупційного правопорушення: Порушення встановлених законом обмежень щодо використання службового становища у зв’язку з прийняттям для себе пропозиції неправомірної вигоди.
Вид покарання (стягнення): Бутенка Ігоря Юрійовича визнати винним у скоєнні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-2 КУпАП, та накласти штраф в розмірі 5 100 грн. ( п’ять тисяч сто) гривень на користь держави.
Дата судового рішення: 2012-06-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.