Гопцій Сергій Павлович

0

Місце роботи: 
Посада: Заступник начальника державної виконавчої служби в Ленінському районі м. Донецька
Склад корупційного правопорушення: Одержання представником влади — посадовою особою, що займає відповідальне положення, хабарі в значному розмірі за невиконання в інтересах того, хто дає хабар, дій з використанням наданої йому влади й службового становища, повторно
Вид покарання (стягнення): Гопцій Сергія Павловича визнати винним по ст.368 ч.3 КК України й призначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна з позбавленням права займати посади в органах державної влади й керування, пов'язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями строком на два роки. На підставі ст.75,76 КК України засудженого Гопцій Сергія Павловича звільнити від відбування покарання з випробним терміном на два роки, якщо протягом певного судом випробного терміну він не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього судом обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-10-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.