Закутська Людмила Олександрівна

0

Місце роботи: Старосалтівське лісництво ДП «Вовчанське лісове господарство»
Посада: бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Закутська Л.О., допустила порушення встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей у зв’язку з прийняттям обіцянки за це неправомірної вигоди для себе у розмірі, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): Закутську Людмилу Олександрівну визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-2 КУпАП та піддати адміністративному стягненню за ч. 2 ст. 172-2 КУпАП – штрафу у розмірі 2550 (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят) грн. 00 коп. без конфіскації незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Дата судового рішення: 2013-02-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.