Зайцев Ігор Михайлович

0

Місце роботи: 
Посада: начальник оркестру – військовий диригент Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного Університету «Харківський політехнічний інститут»
Склад корупційного правопорушення: Зайцев І.М., обіймаючи посаду начальника оркестру – військового диригента Факультету військової підготовки НТУ «ХПІ», будучи військовою посадовою особою Збройних Сил України і суб’єктом, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції, виявивши корупційне правопорушення та одержавши інформацію про вчинення такого правопорушення підлеглим йому військовослужбовцем, на території Факультету, заходи щодо припинення такого правопорушення у межах своїх повноважень не вжив і про його вчинення не повідомив, а навпаки , приховав вищевказаний факт .
Вид покарання (стягнення): Зайцева Ігоря Михайловича визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.
Дата судового рішення: 2013-02-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.