Меладзе Вікторія Олександрівна

0

Місце роботи: КП «Севелектроавтотранс»
Посада: Головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Перевищення службових повноважень, тобто навмисне вчинення посадовою особою дій, що явно виходять за межі наданих йому повноважень, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. ст. 75, 76 КК України засуджену Меладзе Вікторію Олександрівну звільнити від відбування призначеного основного покарання у вигляді двох років обмеження волі, якщо вона протягом одного року не вчинить нового злочину й виконає покладені на неї обов'язки. Зобов'язати засуджену Меладзе Вікторію Олександрівну не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; періодично бути для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2012-11-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.